DETTA ÄR för

Hyresgäster

Information till dig som hyresgäst.

 

Andrahandsuthyrning
Mer Info

Andrahandsuthyrning av lägenheten kan tillåtas under ett år om anledningen är tillfälliga studier eller arbete på annan ort. Anledningen måste kunna styrkas samt godkännas av Sjögren Fastigheter AB för att vara giltig.

Använd blanketten du hittar i denna länk.

Observera att du som förstahandshyresgäst ansvarar för lägenheten även under tiden för andrahandsuthyrningen.

Avflyttning
Mer Info

Lägenheten skall vara tillgänglig för inflyttande hyresgäst från och med klockan 12.00 på avflyttningsdagen. Vid samma tidpunkt skall lägenheten vara ordentligt städad. Tänk på att även städa balkong och vinds- eller källarförråd.

Samma antal nycklar som erhölls vid inflyttningen skall återlämnas. Glöm inte nycklar till port, tvättstuga och förrådsutrymmen. Skulle nycklar saknas tvingas vi att byta låscylinder och den avflyttande hyresgästen får stå för kostnaden.

Tänk på att utrustningsdetaljer som hör till lägenheten som hatthyllor, armaturer, trådkorgar etc skall lämnas kvar i lägenheten.

Besiktning
Mer Info

Kom ihåg att boka tid för avflyttningsbesiktning när tid för avflyttning börjar närma sig.  I möjligaste mån skall besiktning utföras när lägenheten är tömd och städad.

Tänk på att även tömma och städa vinds- eller källarförråd.

Byte av lägenhet
Mer Info

Om du vill byta lägenhet måste du få ett godkännande av oss först. Använd blanketten ansökan om lägenhetsbyte som du hittar i denna länk.

Hyra
Mer Info

Vi hyresaviserar en gång per månad

Hyran betalas i förskott och skall enligt hyreslagen betalas “senast den sista vardagen före början av varje månad”.

Vid betalning via internet är det mycket viktigt att korrekt OCR-nummer anges. Detta för att vi skall kunna identifiera vilken lägenhet och vilken månad som avses.  Observera att varje avi har ett unikt OCR-nummer. Sker betalning på annat sätt notera då avsedd lägenhet och månad på meddelanderaden.

Skulle det vara problem med att betala hyran är det viktigt att du kontaktar oss med det samma, eftersom upprepade förseningar av hyresbetalningarna eller obetald hyra är skäl till uppsägning av hyreskontraktet.

TV, bredband och telefoni
Mer Info

Fastigheterna är förberedda för att teckna tjänster för TV, Bredband och Telefoni. Se bopärmen för mer information.

I vissa fastigheter ingår ett grundutbud för TV. 

 

Tvättmaskin
Mer Info

Installation av tvättmaskin får bara göras av behörig fackman, eftersom elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och översvämningar. Installationen måste även godkännas av hyresvärden innan arbetet kan påbörjas.

Diskmaskin
Mer Info

Installation av diskmaskin får bara göras av behörig fackman, eftersom elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och översvämningar. Installationen måste även godkännas av hyresvärden innan arbetet kan påbörjas. 

Uppsägning
Mer Info

Kontraktet på lägenheten måste alltid sägas upp skriftligen. Använd den del på hyreskontraktet som avser avflyttning.

Observera att uppsägningstiden är tre månader och att den månad som lägenheten sägs upp under inte räknas in i uppsägningstiden. Du är dessutom skyldig att betala hyra under dessa tre månader.

Under uppsägningstiden är du skyldig att visa lägenheten för framtida hyresgäster.

Sjögren

Fastigheter

Första Långgatan 8
413 03 Göteborg